Forhåndsgranskning av dine trykksaker

Hos Calligraphen kan du stole på at kortene er laget med omsorg og at vi tar hång om din bestilling hele veien. Når du bestiller trykksaker hos oss passer våre dyktige designere på at din tekst legges in pent og sender deretter et korrektur til deg så du kan forhåndsgranske før det trykkes.

Du får korrekturet på e-post eller sendt på et A4-ark via vanlig post, slik at du kan lese igennom det og kontrollere at alt stemmer, så du blir fornøyd.

Bestiller du innsider til festprogram inngår alltid det første korrekturet i prisen. For større endringer legges det på en produksjonskostnad på 650 kr/timen. Observer at uansett hvilket språl tekste er på er det ditt ansvar å kontrollere staving etc.  Calligraphen tar ikke ansvar for feil i tekster om korrekturet er godkjent.